Tööõigus


Küsimus: Kuidas korrektselt lõpetada töösuhe?31.10.2011

Tere!

Olen töötanud koolitusfirmas kolm aastat projektijuhina, lepingut paberil ei ole vormistatud. Töö oli huvitav, aeg läks kiiresti ja tasuti korrektselt (kõik maksud jne). 2.oktoobrist olen haiguslehel, arvatavasti kuu aega veel (põhjuseks ootamatu ja raske operatsioon). Tegelikkuses võtab aga paranemine vähemalt 3 kuud, taastumine vähemalt aasta ringis. Tahan oma tervist tagasi, st korrapärast ja mitmekesist toitumist ja taastavat treeningut. Tean, et istuva ja pingelis töö kõrvalt (sageli ületunnid) seda ma teha aga ei suuda. Nii, et olen otsustanud töölt lahkuda. Firma juhti ja kollege olen sellest soovist teavitanud telefoni teel enne esimese kuu möödumist, kui oli selge, et operatsioonijärgsed tüsistused võtavad kaua aega. Millega peaksin arvestama ja kuidas oleks mõistlik toimida?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Vastavalt TLS § 4 lg 2 loetakse tööleping sõlmituks, kui töötaja asub tegema tööd, mille tegemist võib eeldada üksnes tasu eest ning töösuhte kestus on pikem kahest nädalast.
Niisiis on tegemist tähtajatu töölepinguga ning selle korrektne ülesütlemine on 30-päevase etteteatamisega taasesitavas kirjalikus vormis.

Peaksite arvestama asjaoluga, et korralisel töölepingu ülesütlemisel (omal soovil või poolte kokkuleppel) jääte ilma võimalusest taotleda töötuskindlustushüvitist juhul, kui olete sunnitud tervise tõttu kauem töölt eemal olema.

Teine võimalus on lõpetada tööleping tööandja poolt.
Tööandjal on õigus tööleping erakorraliselt üles öelda, kui töötaja ei ole pikka aega tulnud toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu, mis ei võimalda töösuhet jätkata. (TLS §88 lg 1 p 1). Ülesütlemine on õigustatud, kui töötaja terviseseisundi tõttu töölt äraolek hakkab häirima tööd ning takistab tööde korraldamist. See paragrahv annab õiguse töötuskindlustushüvitisele, kui olete ennast töötuna arvele võtnud.

Soovitan Teil tööandjaga nõu pidada ning leida mõlemaid pooli rahuldav lahendus.

Jõudsat paranemist soovides.

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu