Tööõigus


Küsimus: Kas ettevõtte jagunemisel peab töölepingute üleminekul kõigis lepingutes muutma andmed või saab seda üldise teatega?14.12.2019

Tere! Toimub ettevõtte jagunemine, töötajate töölepingud lähevad üle muutumatul kujul. TLS §5 lg 1 p 1 järgi peab töölepingus olema ka tööandja nimi, registrikood ja asukoht. Kuna tööandja nimi ja registrikood muutub, siis kas selle kohta tuleks teha ka töölepingu muudatus või piisab teavitamisest, mida kavatseme teha uudiskirjaga? Kas on oluline uudiskirjas teada anda ka ettevõtte registrikood?
Ette tänades

Vastus: Kaire Saarep, Ennetusosakonna juhataja, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Tööandja nimi ja registrikood on töötaja jaoks väga oluline informatsioon. Kuigi töölepingu tingimused (ülesanded, tasu, koormus, asukoht) ei muutu, siis lisaks informeerimisele ja konsulteerimisele, mis toimub enne üleminekut, on tarvis peale ülemineku toimumist fikseerida ka see, kellega töötajal töösuhe edaspidi jätkub. Korrektne oleks sõlmida töölepingu lisad, kus on kirjas tööandja nimi ja reistrikood.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).