Tööõigus


Küsimus: Haigusleht või vabad päevad22.02.2011

Tere!
Teatavasti töötaja haigestumisel 3 esimest päeva ei tasustata. Kui töötaja on haige 1 kuni 3 päeva, kas on töötaja seisukohast mõistlikum (kasulikum) võtta haigusleht või kirjutada tööandjale avaldus vabade päevade saamiseks? Kas oleks "kasulik" haigestuda just reedel?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Haigestumine ei ole “kasulik“ ei töötajale ega ka tööandjale.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse § 122 kohaselt makstakse haigushüvitist kindlustatule tööandja poolt 70% ulatuses töötaja viimase kuue kuu keskmisest töötasust alates haigestumise 4-st kuni 8. päevani. Keskmine töötasu arvutatakse Vabariigi Valitsuse 11.06.09.a. määruse nr. 91 "Keskmise töötasu maksmise tingimused ja kord" § 4 lõigete 2 ja 3 alusel. Erinevalt puhkusetasu arvutamisest arvutatakse haigushüvitist kalendripäevades, kus ei jäeta haigushüvitise arvutamisel arvestusest välja riigipühi ega rahvuspüha, küll aga sel perioodil Teile makstud puhkusetasud. Haigushüvitis arvutatakse kalendripäevades seetõttu, et haigusleht väljastatakse töötajale haiguse või vigastuse tõttu kalendripäevade alusel.

Seega haigestudes reedel, kaotate haigusehüvitisest vaid ühe päeva, eeldusega, et olete esmaspäevast jälle tööpostil. Mõistlikuks pean kindlasti vabade päevade andmist.
Tihti kestavad kergemad haigused vaid kolm kuni neli päeva. Kui nendest kaks satub nädalavahetusele, kaotate Teie oma puhkepäevad ning tööandja üks kuni kaks tööpäeva. Seevastu lubades Teil koju jääda, säästab tööandja kaastöötöötajate tervist ning võidab kindlasti Teie usalduse, mistõttu panustate tervenedes oma energia täies ulatuses ettevõtte heale käekäigule. Selline mõlemapoolne kasum töötab muidugi ainult siis, kui usaldust ei kuritarvitata.

Head tervist soovides,
Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu