Tööõigus


Küsimus: Milline seadus kohustab pensionil olevat isikut tööleasumisest teavitama?02.11.2011

Miks see kohustus on pensionäril, mitte tööandjal?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Pensionär on kohustatud oma elukohajärgsele sotsiaalhooldustalitusele teatama asjaoludest, mis toovad kaasa pensioni määra muutumise.
Tööle asumisest on pensionär kohustatud elukohajärgsele sotsiaalhooldustalitusele teatama 5 päeva jooksul (Eesti Vabariigi Pensioni Seadus XI peatükk § 58).

Lugupidamisega,

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu