Tööõigus


Küsimus: Konkurentsikeelu lisamine töölepingusse19.01.2011

Milliseid tegevusi peaks tööandja kindlasti tegema, et seoses konkurentsikeelu lisamisega töölepingusse, ei tekiks hilisemaid vaidlusi töötaja üleminekul konkurendi juurde (et konkurentsikeeld ei muutuks õigustühiseks)?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tööandja peab määratlema töölepingus selgelt ja äratuntavalt oma konkurendid (mis valdkonna tegevus või ettevõtlus?), samuti oma turupiirkonna, mille kaitsmise vastu on tööandjal õigustatud huvi. Konkurentsipiirangu eesmärk on takistada tööandja äri- ja tootmissaladuste kasutamist kolmandate isikute poolt tööandja huvide vastaselt, samuti takistada konkurentsi osutamisest tulenevat tööandja turuosa vähendamist.
Tuleb silmas pidada, et konkurentsipiirangu eesmärgiks ei tohi olla
töötaja sissetuleku võimaluste vähendamine, vaid tööandja huvide kaitse.
Konkurentsipiiragu kokkulepet käsitleb Töölepingu seaduse § 23, samuti tuleb tähelepanu pöörata § 24, mis räägib konkurentsipiirangu kokkuleppe kehtivusest peale töösuhte lõppu.