Tööõigus


Küsimus: Kas töölepingu ülesütlemisel usalduse kaotuse tõttu tuleb ka tõendada tegu?04.11.2011

Selleks, et vallandada töötaja § 88 lg 1 p 5 alusel, peab tööandja esitama tõendid, et töötaja on pannud toime teo, mis tingis tööandja usalduse kaotamise tema suhtes või piisab sellest, et tööandja märgib dokumendis töölepingu ülesütlemise seoses petmise või vargusega jne?.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Usalduse kaotamist peab põhjendama. Samas usalduse kaotamine iseenesest ei pruugi tähendada rikkumist. Usalduse kaotamiseks võib pidada näiteks ka seda, kui töötaja keeldub andmast selgitusi mõnes tööandja jaoks olulises tööga seotud asjas, mille vastu on tööandjal õigustatud huvi.
Usalduse kaotus on väga "ümmargune" mõiste ja seda tuleb igal üksikjuhtumil eraldi hinnata. Must-valgeid lahendusi siin ei ole.
Õiguse ja õigluse vahelist tasakaalu soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu