Tööõigus


Küsimus: Kui töötajat oli vaja, siis korraldati mulle transport, nüüd pean lapse kõrvalt 3 km kaugusel tööl käima06.11.2011

Olen töötanud samas ühistus juba 9 aastat, käisin tööl enda autoga. Jäin lapsehoolduspuhkusele. Läksin tööle tagasi 1,4-aastase lapse kõrvalt kuna oli tööliste puudus. Mulle leiti see aeg transport, kuna ma ei olnud nõus enda vana autoga käima (kodus oli väike laps). Elukaaslane töötas samas kohas. Ta lasti aasta hiljem lahti ja minult võeti ametiauto ka kohe ära. Milles mina süüdi olin. Nüüd on enda auto katki. Kas ma olen kohustatud 4 km jala tööl käima. Ajal mil käisin enda autoga tööl, ei makstud mulle isegi kompensatsooni. Minu töö algab öösel kell 1 ja lõpeb kell 10; teine vahetus algab 10 ja lõpeb 23, aga transporti mulle enam ei võimaldata. Tööl tahaks käia aga jala väikse lapse kõrvalt pole võimalik. Kas peaks töökohta vahetama? Kui ma olen tööandjat sellest teavitanud ja nad ei leia lahendust, siis lubasid teise töölise tööle panna, aga minul on siis ju töölt puudumine ja lastakse lahti. Kuidas ma peaks edasi minema?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Otsest kohustust tööandjal tagada Teie transport, ei ole. Samas jääb mulje, et tööandja oma käitumisega on põhjustanud Teiepoolse õigustatud ootuse tööandja transpordile ja arvestades töövahetuste alguse ning lõpuaegasid, tundub see ka mõistlik ja põhjendatud olema, sest vastasel korral peaksite tööst loobuma.
Seega on see vaidlusküsimus, kus tööandjaga kokkuleppele mittejõudmise korral teeks otsuse töövaidluskomisjon või kohus. Samas on küsitav, kas nende organite kaasamine tagaks Teile töökoha säilimise või lõpetatakse Teie töösuhe mõnel muul otsitud põhjusel.
Teie küsimus läheb seetõttu rohkem suhtekorralduse valdkonda. Julgeksin siiski soovitada tööandjaga pidada konstruktiivseid läbirääkimisi leidmaks kompromiss, mis rahuldab mõlemaid osapooli. Kui oma huvide ja õiguste tingimusteta nõudmise asemel arvestatakse ka teise poole huvidega, on kompromiss kergem tulema. Vaevalt, et tööandja huvi oli Teile ametiauto käest ära võtmisega ebamugavusi valmistada, ilmselt oli põhjuseks vajadus kulusid kokku hoida? Ehk on võimalusi, kuidas tööandjale vähemkulukal viisil saaksite tööle jõuda.
Edukaid ja vastastikku arvestavaid läbirääkimisi soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu