Tööõigus


Küsimus: Sain koondamisteate, aga tervis ei võimalda edasi töötada - kuidas peaksin toimima?07.11.2011

Olen töötanud asutuses üle viie aasta. Jäin haiguslehele 23.02.11 tervislikel põhjustel. 28.10.11 määrati mulle komisjoni otsusega 50% töövõime kaotus. Naasenud tööle, teavitas tööandja mind koondamisest (kaks kuud ette). Mõned päevad töötanud, aga tervis ei lase edasi töötada. Kuidas ma peaksin edasi toimima? Palk on olnud viimane aasta miinimumi tasemel?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Koondamine on sisuliselt Töölepinguseaduse mõistes töölepingu erakorraline ülesütlemine ning olemasoleva informatsiooni põhjal ei ole võimalik Teile ammendavat vastust anda.
Ei loe välja, millisel alusel antud koondamine toimub, kas: ettevõtte tegevuse lõpeatmine, pikaajaline töövõimetus vms..?

On ju üsna tõenäoline, et 50 % töövõime kaotusel ei ole võimalik reeglina enam 100%-liselt oma tööülesandeid täita.
Ehk oleks võimalik töötada osakoormusega kuni töölepingu lõpetamiseni või lõpetada see lühema tähtajaga. Siinkohal peaksite nõu pidama tööandjaga ning leidma sobiva lahenduse.

Tervise taastumist ja jõukohast töökohta soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu