Tööõigus


Küsimus: Pedagoogi pikendatud põhipuhkus23.02.2011

Tere,
Kas töövõimetuspensionäri lisapuhkus, 7 kalendripäeva, lisatakse ka pedagoogide põhipuhkusele, st 56 + 7 kalendripäeva või on see 35 kalendripäeva töövõimetuspensionärist pedagoogil juba põhipuhkuse sees? Tänan

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
TLS § 57 määrab töövõimetuspensionäri põhipuhkuseks 35 kalendripäeva, kui seadus ei sätesta teisiti.
Siin tuleks tähelepanu pöörata asjaolule, et töövõimetuspensionäri põhipuhkus ongi 35 kalendripäeva, mitte mõni põhipuhkuse liik + 7 kalendripäeva.

TLS § 57 ja § 58 (haridustöötaja põhipuhkus on kuni 56 kalendripäeva) koosmõjust tulenevalt saab töövõimetuspensionärist pedagoogi põhipuhkus olla kuni 56 kalendripäeva. See tuleneb TLS § 57, mis annab 35 kalendripäeva, KUI SEADUS EI SÄTESTA TEISITI. Antud juhul seadus sätestab aga teisiti - kuna töövõimetuspensionär on samaaegselt haridustöötaja, siis TLS § 58 järgi on tema põhipuhkuseks kuni 56 kalendripäeva.

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu