Tööõigus


Küsimus: TLP § 60. Isapuhkus versus PuhkS § 30. Täiendav lapsepuhkus08.11.2011

Tere!

Mind ajavad segadusse seaduserägastikud. TLP § 60 annab teada, et isal on õigus saada kokku kümme tööpäeva isapuhkust kahe kuu jooksul enne arsti või ämmaemanda määratud eeldatavat sünnituse tähtpäeva ja kahe kuu jooksul pärast lapse sündi.

– vastavalt § 190 lõikele 3 jõustub teine lause 1.01.2013. ( õ) 18.09.2009 16:50
[RT I 2009, 36, 234 - jõust. 01.01.2013]

Nagu ma aru olen saanud, on tänase seisuga isapuhkus veel tasustamata.

PuhkS § 30 annab aga teada, et (1) Isal on õigus saada ema rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal või kahe kuu jooksul pärast lapse sündi 14 kalendripäeva täiendavat lapsepuhkust.
(5) Täiendav lapsepuhkus liidetakse põhi- ja lisapuhkusele, samuti pikendatud põhipuhkusele ja antakse sellega koos või poolte kokkuleppel mõnel muul ajal samal tööaastal.

Sealt ei loe ma kusagilt välja, et täiendav lisapuhkus oleks tasustamata. Kuidas nende kahe seaduse vahel kooskõla leida?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Lp. Küsija

Puhkuseseadus tunnistati kehtetuks alates 1. juulist 2009.a, mil jõustus Töölepingu seadus. Seega reguleerib puhkust, sealhulgas ka isapuhkust, ainult Töölepingu seadus.

Hetkel on kehtivaks tasustamata isapuhkus (TLS § 60) jõustunud 01.04.2010.

Lugupidamisega:

Tiit Kruusalu

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu