Tööõigus


Küsimus: Töötasu vähendamine töö mitteandmise korral08.11.2011

Tere
Meil tööd napib ja tööandja otsustas teha igaks juhus paberi, kus võib töötasu alandada miinimumpalgani. Nagu ma aru sain, siis on see vormistatud töölepingu seaduse § 37 järgi. Sellele paberile kirjutasid töötajad alla 03.11.2011. Lisan ka selle, et ise olen alla 3-aastase lapse ema ja rase. Töötasuks on kindel kuupalk.
Minu küsimused seose selle paragrahviga on:
1. Kui ma isiklikult selle töötasu alandamisega nõus ei ole, kas ma siis pean ise lahkumisavalduse tegema ja kui ma seda ei tee, kas siis on õigus tööandjal mind koondada?
2. Kas tööandja võib töötasu alandada ainult minul, kui sama töö tegijaid on koos minuga näiteks veel 8 inimest või peab töötasu alandama kõigil sama tööd tegevatel isikutel?
3. Selles paragrahvis oli ka punkt, et tööandaja võib pakkuda võimaluse korral teist tööd, kas siis peaksin saama palka oma kuupalga järgi või on õigus tööandjal mind ka väiksema palga peale määrata?
4. Kui see dokument vormistati täna - kas see kolm kuud 12-kuulise ajavahemiku jooksul kehtib siis nagu järgmise aasta novembrini? Kuna see aasta saab ta seda rakendada ju siis novembri lõpust ja terve detsembri kui ma õigesti aru sain ja kas uuel aastal peab ta uuesti need allkirjad koguma?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töötasu vähendamisel on töötajal õigus keelduda töö tegemisest tasu alandamisega võrdses ulatuses ehk töötasu ja tööpanus peavad olema proportsionaalsed ja töötasu vähendamisel muutub vastavalt tööandja õigus nõuda töötajalt tööd.

1. Teil on õigus tööleping üles öelda käesoleva paragrahvi lõikes 1 sätestatud põhjusel, teatades sellest viis tööpäeva ette. Töölepingu ülesütlemisel makstakse Teile hüvitist käesoleva seaduse § 100 lõigetes 1 ja 2 sätestatud ulatuses, mis on võrdne koondamisega.
2. Tööandja peab tagama töötajate kaitse diskrimineerimise eest, järgima võrdse kohtlemise põhimõtet ... (TLS § 3).
samuti olema suuteline oma tegevust põhjendama ehk leidma vastavalt töö spetsiifikale võrreldavad kategooriad, mis näitavad, et ajutine töötasu alandamine tagab ettevõtte jätkusuutlikkuse.
3. Töölepingu tingimuste muutmine saab aset leida ainult poolte kokkuleppel. Tööandjal on võimalusel kohustus pakkuda teist tööd, kuid palga säilitamise kohustust ei ole.
Kui tööandja ei saa ettenägematutest, temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt anda töötajale kokkulepitud ulatuses tööd, võib ta töötasu kuni kolmeks kuuks 12-kuulise ajavahemiku jooksul vähendada mõistliku ulatuseni, kuid mitte alla Vabariigi Valitsuse kehtestatud töötasu alammäära, kui kokkulepitud töötasu maksmine oleks tööandjale ebamõistlikult koormav.
4. 12-kuuline ajavahemik tähendab siin november 2011-november 2012. Täiendavalt allkirju vaja ei ole, sest jutt ei käi aastast vaid 12-nest kuust.

Mõistlikke valikuid soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu