Tööõigus


Küsimus: Kas tööandja võib nõuda tagasimakset, kuigi olime lõpetamise tingimused kokku leppinud?14.11.2011

Tere
Töötasin ettevõttes tähtajalise lepinguga kuni lapsehoolduspuhkusel oleva töötaja naasmiseni. Loomulikult ei jäänud ootama seda viimast päeva, kandideerisin uuele töökohale. Saades uues töökohas positiivse vastuse, esitasin lahkumisavalduse tööandjale. Lahkumisavalduse esitamise aeg langes puhkuse ajale ning me saavutasime kompromissi tähtaja lõpetamise osas (loomulikult muidugi väikese sõjaga, mis peaaegu lõppes uue töökoha kaotamisega). Kuid see selleks. Tööleping lõpetati vastavalt kokkuleppel TLS § 85 lg 1 alusel. Töölepingu lõpetamisse märgiti punktiks, et tööandja kohustub maksma viimasel tööpäeval lõpparve, millest arvestab maha 9 (üheksa) päeva eest ette makstud puhkusehüvitise tasu. Samuti märgiti lepingusse, et pooled kinnitavad, et ei oma teineteise suhtes ühtegi pretensiooni, välja arvatud käesolevas kokkuleppes näidatud ja käesolev kokkulepe jõustub selle allakirjutamise hetkest. NB! Leping lõpetati 9-ndal kalendripäeval ja leping koostati 5-ndal kalendripäeval. Nüüdseks, siis kui tööleping lõpetati, nõuab töölepingu lõpetanud endine tööandja minult sisse ette makstud puhkusetasu summas (33.-eurot), kuna 9 kalendripäeva töötatud päevade eest ei katnud väljamakstud puhkusetasu. Minuga ei arutatud ei eelnevalt ega pärast lisatingimusi väljanõutava summa suhtes, postkasti saabus arve eelmärgitud summa tagasimaksmiseks. Kas selline tegevus on seaduspärane ja kas sellel tegevusel on tagasiulatavat jõudu?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Tööandja tegevus on õiguspärane. Ettemakstud puhkusetasu võib kinni pidada TLS § 78 lg 3 alusel ja siinjuures ei oma tähtsust, kas Teie lõpparve kattis selle summa või mitte. Puudujääv osa nõutakse eraldi välja ja nagu aru sain, on tööandja seda korrektses vormis ka teinud.
Raha äravõtmine tundub tihti ebaõiglane, samas on tööandjal omalt poolt kohustus maksta jällegi koos lõpparvega hüvitist töötajale, kes ei jõudnud oma väljateenitud puhkust kasutada - seega on kõik võrdne ja võlg võõra oma.
Edukat katseaja läbimist uues töökohas.

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu