Tööõigus


Küsimus: Kas tööõnnetuseks saab lugeda ootamatult ja oluliselt suurenenud töökoormusest tingitud tervisekahjustust?17.12.2020

Tere!
Kas tööõnnetuseks saab lugeda ootamatult ja oluliselt suurenenud töökoormusest tingitud tervisekahjustust? Tegemist on silma võrkkesta rebendiga ja sellele järgnenud erakorralise kirurgilise sekkumisega (eemaldati ka silma klaaskeha sellesse tekkinud verevalumi tõttu). Sellise kahjustuse korral on küll soodustavateks teguriteks vanus (57a) ja lühinägevus (-3,75), aga antud juhul oli tööülesannete täitmisel tavapärasest tunduvalt suurem koormus ja rebend tekkis tööpäeva keskel.

Vastus: Greete Kaar, nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Otsuse, kas tervisekahjustus on või ei ole põhjuslikus seoses töötaja töö või töökeskkonnaga, teeb arst. Tema oskab hinnata, kas tervisekahjustus (antud juhul silma võrkkesta rebend) on seotud töötaja üldise tervisliku seisundiga või põhjustas selle konkreetse töö tegemine.

Kui tervisekahjustus on põhjuslikus seoses töö või töökeskkonnaga, on tegemist tööõnnetusega. Kui põhjuslikku seost ei ole, siis ei loeta seda tööõnnetuseks.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).

Rein Reisberg
Töökeskkonna konsultant
Ennetusosakond
Tööinspektsioon