Tööõigus


Küsimus: Kuidas peaksin eraisikuna vormistama, kui soovin kaheks nädalaks inimese tööle võtta?15.11.2011

Tere,
Soovin eraisikuna palgata abilise kaheks nädalaks ja kindlasti oleks vaja, et see suhe oleks ametlikult vormistatud.
Kas peaks vormistama töölepingu või tööettevõtulepingu?

Kas tuleb sõlmida kirjalik leping, millises vormis?
Kas on vaja kuskil registreerida? Millised maksud, kuhu ja millal tuleb tasuda?
Tänan!

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Lepingu sõlmimine eeldab kirjalikku vormistust.
Võlaõigusseaduse peatükid 35 ja 36 (§ 619-§ 659) reguleerivad käsundus- ja töövõtulepingu sõlmimist.

Alljärgnevalt seadusest tulenevalt mõistete lahtiseletus:

1) Käsunduslepinguga kohustub üks isik vastavalt lepingule osutama teisele isikule teenuseid, käsundiandja aga maksma talle selle eest tasu, kui selles on kokku lepitud (VÕS § 619).

2) Töövõtulepinguga kohustub üks isik valmistama või muutma asja või saavutama teenuse osutamisega muu kokkulepitud tulemuse, teine isik aga maksma selle eest tasu (VÕS § 659).

Vastavalt töö või teenuse iseloomule on sobilik kasutada ühte neist lepingutest.

Maksukohustuste osas soovitan täpsete juhiste saamiseks pöörduda Maksu- ja Tolliameti poole.


Kordaminekuid soovides,

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu