Tööõigus


Küsimus: Töölepingu lõpetamine katseaja lõppedes, kas mul oleks võimalust tööle jääda?16.11.2011

Tere.
Töötan puidutööstuses pingitöölisena (mitte pingijuht). Tööle asusin 04.juuli, enne analoogsel tööl pole olnud, kogemused puudusid. Mind rakendati paljudel operatsioonidel, sain nendega toime järjest paremini, meistrite poolt polnud pretensioone, maksti preemiat 5% iga kuu, kutsuti laupäeviti tööle - käisin meeleldi. 2. novembril anti mulle töölepingu ülesütlemise avaldus, kus põhjuseks oli märgitud minu äärmine aeglane töötegemine, mistõttu teised peavad lausa minu järel ootama. 17. nov pidi olema viimane tööpäev. 2 meistrit, kelle all põhiliselt olen töötanud, tulid mulle isiklikult ütlema, et nad ei mõista, mis toimub. Shokist toibudes otsustasin juhatusele esitada põhjendusega vaide ja taotlesin otsuse ümbervaatamist 10.nov., lisatud oli seletuskiri 2 lehel. 11.nov anti mulle töölepingu muutmise projekt, kus mulle pakutakse koristaja/pingitöölise ametikohta. Koristamine 2-l korrusel olmehoones (bürooruumid, riietusruumid, jne. kogu pind). Pingitöölisena kõik operatsioonid, mis seotud liimpuidu tootmisega, abitööd kogu ettevõtte territooriumil. Ülesandeid annab ja täitmist kontrollib vahetult personalitöötaja ja/või vahetuse meister. Palgatingimusi ei muudeta. Tunnetan, et keegi tahab minust lihtsalt lahti saada, aga mulle meeldib see töö ja tegelikult saan ma oma ülesannetega sama hästi hakkama kui enamik teisi töölisi. Kas mul oleks alust taotleta tsehhi edasi jätmist?
Mida selleks teha? Viimasele ettepanekule mõtlesin vastata, et põhimõtteliselt olen nõus, aga soovin kindlasti enne tutvuda koristaja/pingitöölise ametijuhendiga. (Praegu seda kindlasti ei ole). Kuidas edasi toimida, kui 17. nov seisuga ei ole mõlemale poolele vastuvõetavat lahendit leitud? Kes kinnitab AS ametijuhendid?
Ette tänades!

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Teie poolt kirjeldatud olukorras on tööandja käitumine mõneski kohas mitmeti tõlgendatav. Alustades kasvõi sellest, et kui Teile pandi süüks liiga aeglast töötamist, siis hilisem soov lisada senistele tööülesannetele veel koristaja kohustused, viitab hoopis alakoormusele.
Näen Teie edasiseks tegevuseks kahte võimalust:
1. Leppida olukorraga, võttes töökoha säilitamise nimel vastu pakutud töölepingu muudatus.
2. Mitte nõustuda töölepingu muudatusega ja vaidlustada töölepingu ülesütlemine ennem 02.detsembrit töövaidluskomisjonis või kohtus.
Viimase variandi puhul on tulemust praeguse info põhjal raske ette ennustada.

Ettenägelikke otsuseid soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu