Tööõigus


Küsimus: Kas tööleping on sõlmitud kui lubati päev töötada, kuid lepingule alla ei kirjutata?16.11.2011

Isik pöördus äriühingu personalitalitusse sooviga tööle asuda autojuhina. Personalitalituse juhataja saatis ta transpordiosakonda töötingimuste suhtes kokku leppima. Lepiti kokku, et isik tuleb tööle järgmisel päeval. Isik tuligi tööle ja sooritas vedusid kogu päeva. Ülejärgmisel päeval teatati talle, et äriühingu juht keeldub tema töölepingule alla kirjutamast, kuna eelistab autojuhtidena vaid mehi.
Kas tööleping isikuga oli sõlmitud?
Milline õigusrikkumine pandi toime isiku suhtes?
Kuhu isik võib oma õiguste kaitseks pöörduda?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Vähem, kui 14-päevase töösuhte vormistamiseks ei ole nõutav kirjaliku lepingu sõlmimine. Tööleping loetakse sõlmituks, kui isik teeb teisele tööd, mille tegemist võib eeldada üksnes tasu eest. Kirjeldatud juhtumi puhul võib eeldada suulise töölepingu sõlmimist. Suulise lepingu sõlmimise korral on aga raske tõendada lepingu tingimusi - tähtaeg, töötasu jne. Siiski näeb töölepingu seadus nende tühimike täitmiseks ette teatud eeldused, mis võimaldaksid töötajal pöörduda oma õiguste kaitseks töövaidluskomisjoni, taotledes tähtajatu töösuhte tunnistamist ja sellest tulenevaid nõudeid.
Eraldi teema on sooline diskrimineerimine, mis suure tõenäosusega pälviks ka soolise võrdõiguslikkuse voliniku tähelepanu.
Võimaliku töövaidluse tulemus sõltub aga eelkõige töötaja poolt esitatavatest tõenditest.
Õiguse ja õigluse võitu soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu