Tööõigus


Küsimus: Mida peab teadma alaealisega töölepingu sõlmimimisel?15.11.2011

13-aastane noormees soovis asuda tööle. Äriühingul oli vaja suveks jäätisemüüjaid. Millistel tingimustel on võimalik temaga tööleping sõlmida?
Milliseid dokumente tuleb nõuda?
Milline tööleping oleks kõige mõtekam sõlmida?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Tööd tehakse reeglina töölepingu alusel, kuid töö tegemise võib kokku leppida ka käsunduslepingu, töövõtulepingu või muu sarnase lepinguga.

Alaealine töötaja võib ennast tööd tehes kõige turvalisemalt tunda, kui temaga on sõlmitud kirjalik tööleping. Tööleping annab suuremad tagatised, sest selle lepinguga reguleeritakse tööprotsessi, s.t. määratakse konkreetne tööaeg, tööülesanded, aga ka töötasu, mis ei sõltu ainult sellest, kas teatud kogus kaubast saab sel päeval müüdud või mitte.

Töölepinguga töötades peab ka alaealise töötasu vastama vähemalt Vabariigi Valitsuse poolt kehtestatud alammäärale, mis on 1,73 eurot tunnis ja 278,02 eurot kuus, kui töötatakse täistööajaga.

Töölepingu sõlmimiseks 7–14-aastase alaealisega taotleb tööandja tegevuskohajärgselt tööinspektorilt nõusoleku. Tööinspektor annab tööandjale nõusoleku alaealise tööle lubamiseks, kui on kindlaks teinud, et töö ei ole alaealisele keelatud ja alaealise töötingimused on kooskõlas seaduses nimetatud nõuetega ning alaealine soovib tööd teha ja tema seaduslik esindaja on sellega nõus.

Olgu öeldud, et korralik tööleping annab tegelikkuses kaitset mõlemale poolele.

Kindlustunnet töösuhetesse soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu