Tööõigus


Küsimus: Kas minu koormust saab vähendada, kui sama töö peale võeti teine inimene?16.11.2011

Tere.
1. Kas tööandja saab töölepingut erakorraliselt töötajale üles öelda TLS paragrahv 89 lg1 alusel, kui tööandja toob aluseks Haridus- ja teadusministri määruse nr.74 08.12.2010 (Koolitöötajate miinimumkoosseis. Lisa). Põhjenduseks toob selle, et tööandja on sunnitud tegema ümberkorraldusi töötaja töömahus, jäädes tööle 0,25 kohaga (sellega ma ei nõustunud). Samas vormistas tööle uue inimese täiskohaga sama tööd tegema, mida olen ma seni teinud.
Etteteatamistähtaeg 1 kuu, minu staaž 9 aastat. (Ma ei ole pedagoog).
2. Kas töölepingu muudatused peavad kindlasti olema allkirjastatud ja kahes eksemplaris?
3. Kui tööandja ütleb, et leppisime töötajaga suuliselt kokku töölepingu muudatustega, aga tegelikult seda ei toimunud, kas see annab talle õiguse lepingut muuta?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
1. Esimesele küsimusele vastamiseks on liiga vähe algandmeid ja seetõttu ei pea võimalikuks vastata.
2. Töölepingu muudatuste kokkulepe peab olema tõendatud. Klassikaliselt on selleks kahepoolne kirjalik kokkulepe, kuid läbi Riigikohtu lahendite on leidnud kinnitust ka kirjalikult fikseerimata töölepingu muudatus, mis loeti jõustunuks osapoolte faktilise käitumisega. Põhjuseks oli asjaolu, et kumbki osapool ei vaidlustanud toimunud muudatusi 4 kuu jooksul.
3. Kolmandale küsimusele tuleks vastust otsida eelmisest vastusest. Kui lepingu suulist muudatust ei ole võimalik tõendada ja see on vaidlustatud 4 kuu jooksul, siis puudub õigus lepingu muutmiseks.
Tarka meelt ja häid lahendusi soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu