Tööõigus


Küsimus: Kas ametinimetuse muutmine on alus väiksema palga maksmiseks?17.11.2011

Töötaja töötas hästitasustatud kohal osakonna juhatajana. Läbimüügi vähenedes muutis tööandja töötaja ametinimetust (klienditeenindajaks) ja määras palgaks miinimumpalga. Töö maht, sisu ja aeg jäid endiseks. Kas töötajaga käituti õigesti? Kas tal oleks olnud ametinimetuse muutmisel mingeid õigusi? Olen kuulnud, et madalamale ametile ja palgale üle viies on endine ametikoht koondatud, makstud töötajale koondamistasu ja siis vormistatud tööle uuele ametikohale. Sisuliselt ju juhataja ametikoht kadus. Kas antud juhul oleks olnud töötajal sellised õigused või käitus tööandja temaga igati seadusejärgselt ja õiglaselt?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Olemasoleva informatsiooni põhjal on põhjust arvata, et töötajaga ei ole käitutud õigesti. Tegemist on töölepingu tingimuste ühepoolse muutmisega, kuid seda saab teha ainult poolte kokkuleppel. Ametikoha koondamisel on tööandjal kohustus pakkuda töötajale võimalusel teist tööd. Kui töötaja selle vastu võtab, siis koondamistasu maksma ei pea, sest tehakse ainult lepingu muudatus. Küll aga võib kokku leppida ühekordses hüvitises seoses madalamale ametikohale üleminekuga. Samas on see võimalus, mitte kohustus.
Juhul, kui töötaja uut ametikohta vastu ei võta, siis peaks toimuma koondamine koos kõikide selle juurde kuuluvate reeglitega.
Tasakaalu seaduse ja mõistlike valikute vahel soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu