Tööõigus


Küsimus: Kas meil oleks alust esitada ülesütlemisavaldus TLS paragrahv 91 lg 2 alusel?21.11.2011

Tere.
Kooli direktor lõpetas meiega erakorraliselt töölepingu TLS paragrahv 89 lg 1 järgi, põhjuseks toob Haridus- ja teadusministri määruse nr. 74, v.a. 08.12.2010, "Koolitöötajate miinimumkoosseis" Lisa alusel. Meie keeldusime varem tööaja, töökoha suuruse ja töötasu vähendamisega ja ei kirjutanud töölepingule alla. Enne seda saime teda, et on juba uus töötaja palgatud. Direktor on juba omapoolselt meie töötasu vähendanud, kuigi käime siiani täisajaga tööl. Sellist taktikat kasutab ta ainult meie kahe suhtes, teistele koolitöötajatele see määrus ei mõju.
Kas see on õiglane ja kas selle määruse alusel saab inimesi vallandada?
Kas me saame direktorile esitada omapoolselt ülesütlemisavalduse TLS paragrahv 91 lg 2 alusel, meile tundub, et tööandja on oma kohustusi oluliselt rikkunud?
Oleme raamatukoguhoidja ja majandusjuhataja-remonditööline, mõlemal staaži 9 aastat. Käskkiri on tehtud 15.10.2011.a. ja töösuhe
lõpeb 15.12.2011.a. Varem meie suhetes erimeelsusi ei ole olnud.
Aitäh!

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Kui juhtkond on leidnud (toetudes nimetatud määrusele), et kooli tegevuse tagamiseks piisab minimaalse koosseisu olemasolust, võib tööandja töölepingu erakorraliselt üles öelda, kui töösuhte jätkamine kokkulepitud tingimustel muutub võimatuks töömahu vähenemise või töö ümberkorraldamise tõttu, kuid sellisel juhul ei näe ma õigustust samade tööülesannete täitmiseks uue täiskohaga töötaja tööle võtmisel.

Tööandja kohustuseks on ka võimalusel pakkuda teist tööd, järgida võrdse kohtlemise põhimõtet (TLS § 89 lg 1, lg 3, lg 4).

Kõnealune määrus sätestab põhikooli ja gümnaasiumi tegevuse tagamiseks vajaliku minimaalse töötajate koosseisu, mitte kohustust viia koosseis miinimumini.

Teadmata täpseid asjaolusid, soovitan enne töölepingu erakorralise ülesütlemise vaidlustamist, (milleks on 30 kp) pöörduda siiski kohaliku tööinspektsiooni juristi poole selgitamaks oma õiguseid ning vaidlustamise võimalikke tagajärgi.

Tasakaalu õiguse ja õigluse kaalukaussi.

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu