Tööõigus


Küsimus: Kas minuga saab lepingu lõpetada, kui ma ei soovi tähtaja möödudes oma endisele ametile naasta?09.05.2022

Tere

Asusin tööle tähtajatu töölepinguga 2010 aastal, spetsialistina.
2019. aastal sõlmiti minuga töölepingu lisa, kus on öeldud, et töötaja asub tähtajaliselt (2017-2022) täitma osakonnajuhi kohustusi (suurem vastutus ja töötasu) ja sel perioodil ei täida töötaja spetsialisti töökohustusi. Samuti on lepingu lisas öeldud, et tähtaja möödudes, jätkab töötaja tööd spetsialistina.
Kas tegu on tähtajalise või tähtajatu töölepinguga? Kui ma ei soovi tähtaja möödudes asuda tööle spetsialistina (madalam töötasu), kas mul on õigus töötuskindlustushüvitisele?

Vastus: Vladimir Logatsev, juhtiv nõustamisjurist, Tööinspektsioon, www.ti.ee

Lugupeetud pöörduja

Tulenevalt Teie pöördumises olevast infost, on Teil eelduslikult tegemist tähtajatu töölepinguga, mille kokkulepitud tingimusi on muudetud tähtajaliselt. Tähtajalise töölepingu lisa sõlmimine ei muuda tervet töölepingut ja töösuhet automaatselt tähtajaliseks. Tähtajalise töölepingu või lepingu lisa sõlmimisega võtab töötaja algusest peale vastutuse, et muudatused on ajutised ning lõpevad kui tähtaeg saabub.

Tähtajalise töölepingu lisa tähtaja saabumisel naaseb töötaja tagasi oma vanade tööülesannete ehk varasemate töölepinguliste kohustuste juurde. Kirjutate oma pöördumises, et ka Teie lepingu lisas on välja toodud, et tähtaja möödudes jätkate tööd spetsialistina.

Kui Te ei soovi jätkata kokkulepitud (vanadel) tingimustel, siis on üheks võimaluseks teha tööandjale ettepanek töölepingu muutmiseks (nt palgatõusuks, teisteks tööülesanneteks, liikumine vabanevale töökohale vms). Kui tööandja keeldub ettepanekust, siis tuleb jätkata vanadel tingimustel või kui Te seda ei soovi, siis on Teil õigus tööleping korraliselt, omal soovil üles öelda vastavalt töölepingu seaduse § 85 lg 1. Korralise ülesütlemise korral ei ole õigust töötuskindlustushüvitisele.

Vastus on antud olemasolevate andmete põhjal. Kui Teil tekib täiendavaid küsimusi, siis võite kirjutada Tööinspektsiooni juristi e-posti aadressile jurist@ti.ee või helistada infotelefonil 640 6000 (E-R 9.00-16.30).