Tööõigus


Küsimus: Töötasu ei maksta ja tööd ei pakuta, mis alusel tööleping lõpetada?24.11.2011

Minu pojaga sõlmiti tähtajaline tööleping 1.06-31.12.2011 töötasuga 8.50 eurot tunnis, tööaja kestvuseks 8 tundi päevas sõltuvalt töö iseloomust lähetusega Euroopa Liidu liikmesriikidesse või töötades Eestis. Samas on märgitud, et tööaja algus, lõpp ja vaheajad tööpäeva keskel tulenevad tehtava töö vajadusest ehitusel ning on reguleeritud töökorralduse reeglites või muus ettevõttesiseses dokumendis. Lepingus on kirjas, et töötasu makstakse üks kord kuus ülekandega pangaarvele iga kuu 10-ndal kuupäeval. On toodud ka ära isegi õigus puhkusele (28 päeva). Töötasu maksti tegelikult täpselt nii palju ja enamasti hilinemisega alles kuu lõpus, kuidas tööandjal oli võimalik. Võlgu on juba üle 1000 euro. Ükskord anti sularahas 500, eelmine kuu kanti arvele 200. Samas poeg õpib kaugõppes, tööandja on sellest teadlik. Telefonile ülemus ei vasta, sõnumitele ei reageeri. 24.10 alates pole mingit tööd ka pakkunud. Samas on lepingus kirjas, et töötaja ei tohi samal ajal töötada konkurentide juures ilma tööandja kirjaliku nõusolekuta, ega edastada mingit teavet kolmandatele isikutele tööandja majandusliku olukorra ja majandustegevuse kohta. Et ta töötas Soomes, siis on ju näha, et laevapiletid on ostetud teatud ajal, säilinud on ka telefonis ülemuse sõnumid töölemineku kohta. Nüüd kutsus vana ülemus ta tööle, samas see leping kehtib. Mida teha, kuidas saada kätte oma töötasu? Ühe kaugõppija jaoks on see suur raha ning samas on ühe noore mehe elu rikutud mitu kuud töö ootamisega. Samas peaks ta saama koos lõpparvega ka puhkusetasu. Kas on vaja lahkumisavaldus kirjutada ja mis alusel lahkuda?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Ülalkirjeldatud juhtumi puhul peaks nägema töölepingut ja esitama täiendavaid küsimusi. Ainult olemasoleva info põhjal ei julge nõu anda, sest kui puuduliku info põhjal halba nõu annan, võivad tagajärjed olla ebasoovitavad.
Kõige õigem oleks võtta kaasa oma tööleping ja muud asjasse puutuvad tõendusmaterjalid, ning pöörduda tööinspektori tasuta vastuvõtule, kus saate üldised soovitused või tasulise spetsialisti poole, kes konkreetselt antud küsimusega on valmis lõpuni tegelema.
Tundub, et konkurentsikeeld antud olukorras ei ole põhjendatud, kuid kõiki asjaolusid teadmata ei julge seda kindlalt väita. Sama kehtib töölepingu töötajapoolse ülesütlemise kohta.
Soovides õigluse võitu:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu