Tööõigus


Küsimus: Seadmete ümberkolimise tõttu on kahenädalane tööseisak, millised on minu õigused?24.11.2011

Tere,
Ettevõttel on planeeritud 2-nädalane tööseisak, kuna uue tootmishoone valmimisega seoses kolitakse enamus tootmisseadmeid ümber. Kui ma ei soovi sel ajal puhkust välja võtta, siis millised on minu õigused? Kas mind saab saata sundpuhkusele ja kuidas on see tasustatud?

Tänan!

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Teie õigused sõltuvad mitmetest asjaoludest, eelkõige sellest, millal on kolimine plaanitud. Kui tegemist on käesoleva aasta puhkusegraafiku muutmisega, siis seda saab teha üksnes poolte kokkuleppel. Juhul, kui Te ei nõustu kinnitatud puhkuse ajakava muutma, tuleb tööandjal tööseisak Teile kinni maksta. See on koht, kus ilmselt ÕIGUS ja ÕIGLUS ei ole omavahel tasakaalus.
Hoopis teine on olukord, kui kolimine toimub uuel aastal. Vastavalt seadusele peab tööandja koostama töötajate puhkuste ajakava, pidades silmas töökorralduse huvisid ja võimalusel arvestades töötajate soovidega. Seega, kui tööandja kavandab kolimise uude aastasse ja planeerib selleks ajaks kollektiivpuhkuse, tuleb sellele alluda.
Vastastikust lojaalsust soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu