Tööõigus


Küsimus: Kas haiguslehe päevad peaksid keskmise tükitöö tasu arvestusest välja jääma?29.11.2011

Tere
Töötan ettevõttes meistrina. Minu alluvuses on viis töötajat, kes saavad töötasu tükitöö alusel. Meistri töötasu arvestamisel on aluseks viie töötaja keskmine 1,5-e kordne töötasu. Kui üks töötaja on olnud kuus 19 päeva töövõimetuslehel, siis kuidas on õige arvestada meistri kuu töötasu? Kas meistri tasu arvestamisel tuleks tööandja poolt arvesse võtta, et üks töötaja viibis töövõimetuslehel ning vastavalt sellele arvutada töötajate keskmine proportsionaalselt panusele, kuna tasu saadakse tükitöö alusel.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Olete õigel teel. Keskmise tasu arvutamist reguleerib EV Valitsuse määrus, mille alusel jäetakse keskmise tasu arvestusest välja puhkusel ja töövõimetuslehel viibitud aeg. Arvesse läheb aeg, mil töötaja oli tööl ja sai selle eest tasu.
Seadusjärgset arvutamist soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu