Tööõigus


Küsimus: Kuidas hüvitatakse ületunde, kui lepingus ei ole summeeritud arvestust sätestatud?29.11.2011

Töötan graafiku alusel. Olenevalt kuust on mõnel kuul 150 töötundi, mõnel 200 ja isegi enam. Kui arvestan näiteks 4 kuu töötunnid kokku, siis jääb mul ikkagi ületunde. Kas mul on õigus nende eest saada vaba aega või ületunnid tasustatud? Kuidas peaksin üldse summeerimisaega arvestama, kui töölepingus ei ole selle kohta midagi kirjas? Kõige pikem summeerimisaeg saab vist olla 4 kuud, kas saan õigesti aru? Töölepingus pole muud, kui et töötaja töötab graafiku alusel, summeerimisest pole sõnagi.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Tundub, et segadused algavad juba puudulikult vormistatud töölepingust, kus pevad olema kirjas tööaja ja töötasu arvestamise alused. Välja arvatud erandid teatud valdkondades, saab summeeritud tööaja arvestusperioodiks olla maksimaalselt 4 kuud.
Kui arvestusperioodi tunnid kokku lugeda ja tehtud töötundide arv ületab tööaja normi, siis on tegemist ületundidega. Ületunnud hüvitatakse seaduse järgi eelkõige vaba ajaga, kui ei ole kokku lepitud teisiti. Ületundide hüvitamisel rahaga, tuleb ületundide eest maksta 1,5-kordne tasu.
Õiglast tasu soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu