Tööõigus


Küsimus: Kaua võib olla haiguslehel, et ei vabastataks töölt?26.02.2011

Olen pensionärist avalik teenistuja. Kui palju võib aastas olla haiguslehel, et ei vabastataks haiguse tõttu töölt? Kas see on kaks kuud või nii nagu avaliku teenistuse seaduses, 4 kuud järjest?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Mõistlik on haiguslehel viibida nii palju, kui hädavajalik ja nii vähe, kui võimalik.
Avaliku teenistuse seaduse (ATS) § 119 piiritleb pikaajalise töövõimetuse mõiste, mille puhul võib ametniku teenistusest vabastada, nelja järjestikuse kuuga või kalendriaasta jooksul kokku viie kuuga.
Pikaajalise töövõimetuse formuleeringu alusel võib ametniku vabastada ainult tema haiguslehel oleku ajal.
Töövigastuse tõttu ajutiselt töövõimetuks jäänud ametniku teenistussuhe peatub ja talle säilitatakse tema ametikoht kuni tervenemiseni või invaliidsuse kindlaksmääramiseni.

Teile head tervist soovides:

info@metiabi.eu
www.metiabi.eu