Tööõigus


Küsimus: Kui palju on nädala töötundide arv 0,7 koha puhul?30.11.2011

Tere,
Läksin augustis tööle, esialgselt tehti leping kuuks ajaks. Kui see läbi sai, siis öeldi, et olen 0,7 kohaga tööl, kuna käin ka koolis. Kahjuks pole ma ühtegi lepingut allkirjastanud ning kui ülemusega sellest juttu tegime, siis ta uuuris seal oma pabereid ja ütles, et jah, oled endiselt 0,7 kohaga ja kui kiiremad ajad tulevad (töötan puhkekeskuses), siis paneb mind täis kohaga. Tahtsin siis teada, kui olen 0,7 kohaga tööl, palju on siis see maksimum tundide arv nädalas, mis tegema pean?

Vabandan, kui jutt veidi segane ! :)

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Teie lepingu kehtivuse aeg oli üks kuu, kuid samas jätkasite töö tegemist pärast lepingu tähtaja möödumist ning tööandja ei avaldanud teist tahet. Sellisel juhul loetakse leping samadel tingimustel tähtajatuks.
Kui puudub ka esialgne leping, on Teil täielik õigus seda tööandjalt nõuda. Vastasel juhul ei ole ka tööandjal millegiga tõendada, et peate töötama osakoormusega.

Kui täistööajaks (1,0 koormust = 100%) loetakse 40 tundi nädalas seitsmepäevase ajavahemiku jooksul, siis 0,7 koormust sellest moodustab 28 tundi sama ajavahemiku jooksul ehk 70% sajast.
Seega peate nädalas töötama 28 tundi.

Edukaid õpinguid ning selgust töösuhtesse!

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu