Tööõigus


Küsimus: Töötasu vähendamine tööandja poolt27.02.2011

Eelmisel aastal vähendati 9-ks kuuks (jaan.-sept.) töötasu 10%, seejärel taastati kolmeks kuuks tavapärane töötasu.
Sel aastal vähendati töötasu kolmeks kuuks 6% ja nüüd tahetakse veel vähendada.
Kas tööandjal on õigus selliseks töötasu vähendamiseks?
Põhjendatakse sellega, et Haigekassa ei anna raha juurde ja seetõttu ei tule haigla majandamisega välja.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Teie kirjast ei selgu, kas töötasu vähendamine toimus poolte kokkuleppel töölepingu tingimuste muutmisel või töötasu vähendamisel töö mitteandmise korral.
Viimase puhul on tööandjal õigus temast mitteolenevatest majanduslikest asjaoludest tulenevalt vähendada töötasu kuni kolmeks kuuks mõistliku ulatuseni ning seda vaid 12-kuulise ajavahemiku jooksul (TLS §37 lg1).
Töötasu vähendamisel on töötajal õigus keelduda töö tegemisest tasu alandamisega võrdses ulatuses ehk töötasu ja tööpanus peavad olema proportsionaalsed ja töötasu vähendamisel muutub vastavalt tööandja õigus nõuda töötajalt tööd.

Töötasu alandamiseks, kuivõrd tegemist on erandliku olukorraga, peab tööandja olema täitnud eeltingimused:
• enne töötasu alandamist tuleb tööandjal pakkuda töötajale teist tööd, kui see on võimalik;
• teise töö pakkumine ei tohi kahjustada töötaja huve;
• tööandja kaasab töötajate esindajaid või töötajaid tekkinud olukorras lahenduste leidmisse, mis viiksid mõlema poole huve arvestavate lahendusteni.

Töötasu vähendamisest on tööandja kohustatud teavitama töötajat vähemalt 14 kalendripäeva ette, mis annab võimaluse töötajale otsida endale ajutiselt või alaliselt teine töö.

Töötasu vähendamise juhtudel on töötajal õigus tööleping üles öelda ning saada töölepingu ülesütlemise hüvitist sarnaselt olukorraga, kui tööandja ütleb töölepingu üles majanduslikel põhjustel ehk siis töötajal on õigus saada nn koondamishüvitist, kui ütleb töölepingu üles TLS §37 lg 1 põhjusel.

Lugupidamisega,
Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu