Tööõigus


Küsimus: Sõiduauto kompensatsioon ei kata kulusid, mida teha?03.12.2011

Tere,

Minuga sõlmitud töölepingus on punkt, et pean omama tehniliselt korras sõiduautot ja kasutan seda igapäevaselt oma tööülesannete täitmisel.
Ettevõte kompenseerib kütusekulu sõidupäeviku järgi 10l/100 km ja auto kompensatsiooni 0,096 senti/km, mis ei kata tänaseid kulutusi.
Olen teinud tööandjale avaduse selle kompensatsiooni tõstmiseks, et katta tekkivad kulutused, kuid tööandja on sellest keeldunud.
Kuidas toimida edasi?
Kas nõuda tööandja sõiduvahendit, kuna töövahenditega kindlutamine on tööandja kohustus või keelduda töö tegemisest kuni tööandja ei kata kõiki tööülesannete täitmisega tekkivaid kulutusi?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Teil tuleks teha vastavad arvutused, mis tõendavad, et auto töövahendina kasutamiseks tekkivad kulutused ületavad saadava kompensatsiooni. Kuna tegemist on Teie isikliku autoga, siis ei saa kõiki auto ülalpidamiskulusid arvesse võtta. Mõistlik oleks välja tuua suhtarv teatud ajaperioodil toimunud läbisõidu ja samal ajal tehtud töösõitude läbisõidu vahel. Nt kuu üldine läbisõit 4000 km, sellest sõidupäeviku järgi töösõite 3000 km. Lihtne arvutustehe näitab, et 75% kuluks selle näite järgi töösõitudeks, järelikult peaks isikliku auto kasutamise eest saadav hüvitis katma 75% auto ülevalpidamise üldkuludest. Siinjuures tuleb arvestada, et isikliku auto eest maksuvaba hüvitise piirmäär 2011.a. on 256 € kuus. Kui Teile õiglaselt makstava hüvitise määr selle summa ületaks, siis peate leidma tööandjaga teised kokkulepped, kuid selleks ei saa olla kokkulepe, et peate autot korras hoidma oma töötasu arvelt. TLS § 32 määrab, et kokkulepe, mille alusel töötaja on kohustatud töötasu ja muid hüvesid kasutama teatud eesmärgil, on tühine.
Siit järeldub, et kui peate oma töötasu kulutama töö tegemiseks, siis on Teil õigus sellest keelduda.
Head arvutamist ja konstruktiivseid läbirääkimisi tööandjaga soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu