Tööõigus


Küsimus: Soovin lapsehoolduspuhkuselt tööle tulla, aga kohta ei ole, kas peaksin leppima koondamisega?03.12.2011

Tere,

Oman tähtajatut töölepingut sügisest 2005. Viibin lapsehoolduspuhkusel (laps sündis kevadel 2010). Ehk siis leping kestnud juba üle 5 a. Tööle sai esitatud õigeaegselt avaldus, et viibin lapsehoolduspuhkusel kuni lapse 3-aastaseks saamiseni.
Nüüd, sügisel, esitasin soovi asuda taas tööle jaanuarist-veebruarist 2012. Tööandjalt sain vastuse, et struktuuris sellist ametikohta enam ei ole, mis tähandab seda, et juriidiliselt on tegemist koondamise juhtumiga tõenäoliselt TLS § 89 (1) juhul.
Ja kõik teised ametikohad on samuti täidetud!

Seaduse järgi pole aga minu ametikoht (assistent) säilinud.

Lisaks pole ma hetkel teadlik struktuuri uutest ametikohtadest, sest sellises asutuses on kindlasti muid analoogseid ametikohti - aga nüüd on need lihtsalt uute ametinimetustega.

Mistõttu pole ma kindel ka ühes punktis, kus tööleping on üles öeldud kõigi sama ametinimetust kandvate töötajatega, kellel alla kolmeaastased lapsed puuduvad.
Ja kas see üldse mingit tähtsustki enam omab - sest ametikoht nagunii koondatud?

Kui aktsepteerida koondamist, siis kas mingitel seaduslikel alustel oleks mul õigus nõuda hüvitist rohkem kui 1 kuu?

Lugupidamisega

K

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Kuna Te liigitute TLS mõistes kategooriasse: "Isik, kes kasutab lapsehoolduspuhkust", siis ei tohi Teiega töölepingut üles öelda koondamise tõttu (TLS § 93 lg 1). Kui olete juba tööle tagasi läinud, siis ei ole koondamiseks põhimõtteliselt enam takistusi. Arvestades Teie tööstaaži tööandja juures, tuleb peale Teie tööleasumist koondamisest 2 kuud ette teatada või hüvitada etteteatamistähtaja järgimata jätmine, pakkuda võimalusel teist tööd. Kui sarnast tööd (mitte ainult sama ametinimetusega) tegevaid töötajaid rohkem ei ole või on need samuti alla 3-aastast last kasvatavad isikud, siis saab koondamine toimuda.
Kokkuvõtteks: Peale tööleasumist on koondamine Teie puhul teoreetiliselt võimalik, kuid selle läbiviimine nõuab head seaduse tundmist ja kõikide protseduuride järgimist. Vastasel juhul on võimalik koondamine vaidlustada ja võita läbi töövaidluskomisjoni või kohtu 3 kuu hüvitis töölepingu ebaseadusliku ülesütlemise eest.
Kindlat töökohta soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu