Tööõigus


Küsimus: Koondamisraha saamata25.02.2011

Kolme kuu koondamisraha jäi tööandja poolt maksmata. Tegime kahepoolse kirjaliku kokkuleppe, et maksab poole aasta jooksul. Möödas on juba üle aasta, kuid raha ei ole saanud. Kuidas pean toimima?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Töölepingu ülesütlemisel koondamise tõttu maksab tööandja töötajale hüvitist töötaja ühe kuu keskmise töötasu ulatuses (TLS §100 lg1). Lisaks on õigus saada kindlustushüvitist töötuskindlustuse seaduses ettenähtud tingimustel ja korras (TLS §100 lg2).
Teie poolt edastatud informatsioonist ei selgu, millal täpselt lõppes töösuhe? Kui kokkulepe tööandjaga oli sõlmitud isegi 1,5 aastat tagasi, ka siis ei saa tegu olla tööandja poolt kolme kuu keskmise töötasu hüvitamisega.
Juhul, kui Teie töösuhe kestis ettevõttes 20 aastat, on õigus koondamise korral saada kolme kuu keskmise töötasu ulatuses kindlustushüvitist, kuid seda juba Töötukassast (TLS §139 lg1).
Teil on kirjalik taasesitatavas vormis kokkulepe. Kui olete oma õigustes kindel ning tööandja Teie taotlustele ei reageeri, võite pöörduda Töövaidluskomisjoni.
Avalduse esitamise tingimused leiate Individuaalse töövaidluse lahendamise seadusest, alljärgnevalt lingilt:
https://www.riigiteataja.ee/akt/264637?leiaKehtiv#para13

Kordaminekuid soovides,
Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu