Tööõigus


Küsimus: Kas on naistele raskuste tõstmise osas mingid piirangud?08.12.2011

Tere,
Töötan kaupluses, minu põhitööks on kauba vastuvõtt ja paigaldus. Suurem osa tööpäevast kulgeb 5 kraadi juures ja tõstes 20 kilogrammiseid kaste. Tööpäeva pikkuseks 11-12 tundi, lõuna 0,5 tundi.
Kas on olemas mingid normid sellisele töökohale? Kas on olemas ka piirangud naistele raskuste tõstmise osas?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töölepinguseadus ei sätesta piiranguid naistele raskuste teisaldamisel, küll aga lasub tööandjal kohustus tagada töötajate kaitse diskrimineerimise eest, samuti edendada soolist võrdõiguslikkust ning võrdse kohtlemise põhimõtet.

Eeldan, et töötate summeeritud tööaja arvestuse alusel. Sellisel juhul ei tohi tööaeg kokku ületada 48 tundi seitsmepäevase ajavahemiku kohta kuni neljakuulise arvestusperioodi jooksul ning puhkama peab töötaja vähemalt 11 tundi järjest 24 tunni kohta. Kui see nii toimib, ei ole tööandja seaduse vastu eksinud.

Erakorraliselt on töötajal õigus tööleping üles öelda, kui töö jätkamine on seotud reaalse ohuga tema elule, tervisele (TLS §91 lg2 p3), kuid siis peate kindlasti selle kohta ka tõendusmaterjali koguma.
Eeldatavasti ei otsi Te võimalust töölt lahkumiseks vaid olukorra parandamiseks. Siinkohal võiks abiks olla töökeskkonna riskianalüüs, mille eesmärgiks ongi selgitada töökeskkonnas esinevad töökeskkonna ohutegurid ning hinnata riske töötaja tervisele ja ohutusele. Tihti võivad pealtnäha süütud ohud põhjustada tõsiseid tagajärgi, mistõttu oleks tööandja poolt mõistlik neid ennetada.

Töökeskkonna riskianalüüsi võib viia läbi ettevõte ise, kaasates riskianalüüsi läbiviimisse nii töökeskkonnaspetsialisti, töökeskkonnavoliniku kui ka ettevõtte teisi töötajaid. Soovi korral võib kaasata riskianalüüsi läbiviimisse ka ettevõttevälise teenuseosutaja või tellida riskianalüüs teenuseosutajalt.

Ohutu ja tervisesäästliku töökeskkonna loomist!

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu