Tööõigus


Küsimus: Kui pikalt peab töötajale koondamisest teada andma ettevõtte pankroti korral?13.12.2011

Millal peab OÜ maksma töötajale koondamishüvitist? Kui pikalt peab töötajale koondamisest teada andma ettevõtte pankroti korral?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

1. Sõltumata pidevast tööstaažist antud töökohas, maksab tööandja töötajale koondamise korral hüvitiseks ühe kuu keskmise töötasu.
Töötukassa maksab töötajale lisa, kui:
- töösuhe on kestnud 5-10 aastat – ühe kuu keskmine töötasu;
- üle 10 aasta kestnud töösuhe – kahe kuu keskmine töötasu
- ja üleminekusättena: kelle töösuhe oli aga 01.07.2009.a. seisuga vähemalt 20 aastat kestnud – kolme kuu keskmine tasu (kuni 2015.aastani).

Täiendava kindlustushüvitise taotlemiseks esitab tööandja Töötukassale vormikohase avalduse viie kalendripäeva jooksul töösuhte lõppemisest arvates.
Töötukassa teeb otsuse kindlustushüvitise määramiseks koondamise korral 14 kalendripäeva jooksul avalduse vastuvõtmise päevast arvates ja teatab sellest nii töötajale kui tööandjale.
Hüvitis kantakse töötaja pangakontole viie päeva jooksul.

2. Erakorralisest ülesütlemisest (sh. koondamisest) peab tööandja töötajale ette teatama, kui töötaja töösuhe tööandja juures on kestnud:

1) alla ühe tööaasta – vähemalt 15 kalendripäeva;
2) üks kuni viis tööaastat – vähemalt 30 kalendripäeva;
3) viis kuni kümme tööaastat – vähemalt 60 kalendripäeva;
4) kümme ja enam tööaastat – vähemalt 90 kalendripäeva.

Valutut pankrotti ning õigeaegseid tehinguid soovides

Tiit Kruusalu

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu