Tööõigus


Küsimus: Kas avalik teenistuja peab pereliikme kriminaalkaristusest tööandjat informeerima?13.12.2011

Tere!

Kui avaliku teenistuja keskealine, eraldi elav laps saab kriminaalkaristuse:
- kas sellest tuleb tööandjat informeerida;
- kas see võib olla töölt vabastamise juriidiliseks aluseks.

Murelik lapsevanem

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Tööandja on huvitatud Teie panusest riigiteenistuses, mitte eraelust.
Seaduses sellist teavitamiskohustust ei ole ning täiskasvanud pereliikme eksimus ei ole töölt vabastamise juriidiliseks aluseks.

Muretut teenistust.

Tiit Kruusalu

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu