Tööõigus


Küsimus: Millise perioodi eest tagasiulatuvalt võin nõuda ületundide hüvitamist?13.12.2011

Töötan ettevõttes, kus ma olen müügiesindaja. Puudub ametijuhend jms., kus oleks märgitud töö ülesanded ja korraldus. Töölepingus on kirjas 40 tundi nädalas. Kuna aastaid olen töötanud sellise graafikuga nagu esmaspäval, teisipäeval, kolmapäeval ja reedel olen hõivatud tööga Eestis (32 töötundi nädalas) ning kolmapäeva õhtust reedeni olen välislähetuses Soomes (32 töötundi). Kuna lähetuses olles tekivad mul ületunnid, siis kas tööandja peab mulle need kinni maksma? Tööandja maksab ka päevaraha lähetuse eest.
Kuna tänaseni ei ole tööandjaga probleeme olnud ning olen esitanud oma tunnitabeli raamatupidajale ilma ületundideta, nii leppisime suuliselt kokku tööandjaga. Iga lähetuse kohta esitan ka aruanded. Küsimus: kuna tööandja otsib minus vigu ja tahab igal tingimusel töösuhet lõpetada, kas mul oleks õigus läbi TVK nõuda ületundide hüvitamist ning mis perioodi jooksul tagasiulatuvalt ma seda teha võiksin ja kuidas ma seda tõestama peaksin?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Kui suudate tõestada ületundide olemasolu, siis saamata jäänud tasu kohta on nõude esitamise tähtaeg kolm aastat.

Edastatud informatsioonist selgub, et tööajatabeli järgi Teil ületunde ei ole.
Kui lähetuste tasustamine on kooskõlas töölähetuse kulude hüvitiste maksmise ning välislähetuse päevaraha alammäära, maksmise tingimuste ja korraga, ei näe antud loos põhjust vaide esitamiseks.

Töösuhte paranemist soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu