Tööõigus


Küsimus: Kas tegemist on töölepingu alusel töötamisega?15.12.2011

Tere!
Kolm meest asusid tööle ühes metsa hooldamise ja raiega tegutsevas osaühingus. E-kirjaga saatis osaühingu juht võsa lõikamisele minevad hektarid ja hektari eest saadavad tasud. Neile anti aktiga üle võsalõikurid ja muu metsatööl vajaminev varustus. Kirjalikku lepingut ei ole sõlmitud. Nad on töötanud üle kuu. Tasu on makstud sularahas. Viimasest tasust pidas osaühingu juht kinni saagide rendiraha, bensiinirahad jne., (kuigi eraldi ei ole sõlmitud rendilepingut) ja siis jäi nagu OÜ juhi poolt veel ettemaks, mis meestel tuleks tagasi maksta. Tundub, et ei ole makstud meeste eest ka maksusid riigile. Kas see on tähtajaline tööleping sisuliselt? Kas oli OÜ juhil õigus ühepoolselt kinni pidada võsalõikurite renditasud, bensiini eest jne.?
Lugupidamisega
A

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Tööleping sõlmitakse kirjalikult. Tööleping loetakse sõlmituks ka juhul, kui töötaja asub tegema tööd, mille tegemist võib vastavalt asjaoludele eeldada üksnes tasu eest (TLS § 4 lg 2).
Töölepingut ei pea kirjalikult sõlmima, kui selle kestus ei ületa kahte nädalat.

Sisuliselt on tegu tähtajatu töölepinguga kuna tähtajalisel on märgitud ka tähtaeg.
Teil on piisavalt tõendusmaterjali olemasoleva töösuhte kohta (E-kiri, tööriistad vms..).
Kirjaliku lepingu eelis on see, et kõik tingimused kirjutatakse lahti nii tööülesannete kui ka –tasu kohta ning ilma kokkuleppeta ei saa midagi maha arvata ega juurde panna.

Väidetavalt on E-kirjas mainitud töö eest saadav tasu, seega peab seda just selles ulatuses maksma. Rendi- ja bensiinikulud siinkohal rolli ei mängi.

Soovitan nõuda tööandjalt korrektset töölepingut ning teha maksude laekumise kohta päring Maksu- ja Tolliameti kodulehe aadressilt: http://www.emta.ee/index.php?id=12223
Edasine sõltub ilmselt saavutatud või saavutamata kokkulepetest.

Õiget asjaajamist ning õiglast töösuhet!

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu