Tööõigus


Küsimus: Olin haiguslehel, kas pean nüüd nädalavahetusel tööle minema, kuigi graafikut muudeti ette teatamata?16.12.2011

Tervist!
Olin haiguslehel 10 päeva, tööle minnes kaastöötaja sõimas näo täis, ega uskunud, et tegelikult haige olin. Seal on veel muidki probleeme, seega soovin sealt lahkuda. Olen veel katseajal ja olen kuulnud, et pean vaid 15 kalendripäeva ette teatama katseajal olles, kas see on tõsi?
Kuna olin haiguslehel, pidid teised töötajad mind asendama, nüüd nõutakse minult, et pean olema laupäeval tööl, kuna teine töötaja tahab vabaks saada seda päeva. Kas neil on õigus muuta graafikut ette teatamata ja ilma minu nõusolekuta?
Oleksin väga tänulik kiire vastuse eest.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töötingimusi saab muuta ainult kokkuleppel. Töötajatel ei ole õigust ühepoolselt graafikuid muuta, kuid selleks ju kokkulepped ongi. Sageli kasutatakse "üks kõigi - kõik ühe eest" taktikat, mis ühtehoidva kollektiivi puhul paremini toimib, kui ükskõik, milline kirjalik kokkulepe.

Teadmata kõiki asjaolusid, toon välja seadusest tulenevad sätted, mis Teie poolt töölepingu ülesütlemisel arvesse võiks tulla. Kuid siinkohal tuleb meeles pidada, et esimese variandi puhul on vajalik ülesütlemist põhjendada, teise puhul ka tõendada.

1. Tööandja ja töötaja võib tähtajalise ja tähtajatu töölepingu üles öelda neljakuulise katseaja jooksul töötaja tööle asumise päevast arvates (TLS § 86 lg 1).
Katseaja eesmärgi mittetäitmise tõttu on töölepingu ülesütlemisel etteteatamise tähtaeg 15 kalendripäeva.

2. Töötaja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu, eelkõige kui tööandja on kohelnud töötajat ebaväärikalt või ähvardanud sellega või lubanud seda teha kaastöötajatel või kolmandatel isikutel (TLS § 91 lg 2 p

Erakorralisest ülesütlemisest ei pea töötaja tööandjale ette teatama, kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei või mõistlikult nõuda lepingu jätkamist kokkulepitud tähtaja või etteteatamistähtaja lõppemiseni (TLS § 98 lg 2).

Õigeid valikuid soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu