Tööõigus


Küsimus: Tööseisak02.03.2011

Tere,
Töötan abitöölisena metallitootmisega tegelevas firmas. Minu peamine tööülesanne on küttepuude tegemine tootmishoone kütmiseks, territooriumi puhastamine, katla kütmine ja vajadusel olen olnud abis ka lihtsamatel tootmistöödel. Nüüd, nende väga külmade ilmadega, ülemus arvas, et õues tööd teha on liiga külm ja ruumides sees polnud mulle midagi pakkuda, siis sellepärast olen kaks nädalat kodus tööta olnud.
Kas mul on õigus selle kahe nädala eest palka saada, kuna tööseisak pole minu süül põhjustatud?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.
Kõik oleneb sellest, millistel tingimustel on sõlmitud Teiega tööleping.
Töölepingu seaduse (TLS) §35 alusel peab tööandja töövõimelisele ja töö tegemiseks valmis olevale töötajale maksma keskmist töötasu ka juhul, kui töötaja ei tee tööd seetõttu, et tööandja ei ole andnud tööd. See eeldab, et töötaja töötab (täistööajaga) 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul ning kaheksa tundi päevas (TLS §43 lg1; lg2).
Samal ajal on võimalik kokku leppida, et mõnel päeval vahetatakse töö- ja puhkeaeg ära.
Kokkulepe aga eeldab tööandja ettepanekut ja töötaja nõusolekut.

Lugupidamisega,
Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu