Tööõigus


Küsimus: Kuidas teha korrektset puhkuseavaldust eelmiste aastate puhkuse kasutamiseks?19.12.2011

Tere!
Töötan metsaveotraktori peal. Kolme aasta jooksul olen saanud puhkust 14 päeva. Soovin saamatajäänud puhkust välja võtta. Kas tagantjärgi on see võimalik? Kuidas peaks kirjutama avalduse korrektselt, et saada kätte kahe viimase aasta saamata jäänud puhkus? Kui olen puhkuseavalduse ära andnud ja soovin umbes nädala pärast esitada lahkumisavaldust, kas see on seadusega kooskõlas? Saamata jäänud puhkus peaks katma töölt lahkumiseks etteteatamise aja. Eesmärgiks on töökoha viisakas vahetus. Kuidas peaks laekuma puhkuserahad ning lõpparve? Kui teen puhkuseavalduse ning puhkuseraha pole õigeaegselt laekunud, kas on õigus esitada koheselt lahkumisavaldus? Kas on võimalust ka päevapealt töölt lahkuda?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Enne 01.07.2009 väljateenitud puhkus aegub 4 aasta jooksul ehk 30.06.2013. Perioodil 01.07.2009 – 31.12.2009 väljateenitud puhkus aegus 31.12.2010.
Sõltub sellest, millisel perioodil oma puhkust välja teenisite ning millise perioodi eest on see 14 kalendripäeva puhatud?

2010. aasta jooksul väljateenitud kasutamata puhkus aegub 31.12.2011, seega oleks võimalus seda kasutada veel vaid loetud päevad, kuid seaduse järgi tuleb puhkuse avaldus esitada kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis 14 kalendripäeva ette. Korrektselt käitudes on ka see puhkus aegunud ning jääb üle vaid kasutada 2011. aasta väljateenitud puhkust, mille aegumiseni on aega kuni 31.12.2012.

Variant 1) esiatate 14 kp ette puhkuseavalduse. Puhkuse kestus 28 kp. Loete puhkuse lõppemise päevast 30 kp tagasi ning esitate avalduse töölt lahkumiseks ning saamata jäänud puhkuse eest kompensatsioonile Teil õigust ei ole, sest puhkused on aegunud.

Töölepinguseaduse järgi koostab tööandja puhkuste ajakava iga kalendriaasta kohta ja teeb selle töötajale teatavaks kalendriaasta esimese kvartali jooksul. Puhkuste ajakavasse märgitakse põhipuhkus ja kasutamata puhkus (TLS § 69 lg 2).
Kui tööandja pole sellest kinni pidanud ja töötajale väljateenitud puhkust võimaldanud, on tegu tööandja poolt seaduse rikkumisega.
Igal medalil on kaks poolt ning tedamata on asjaolu, miks on nii palju puhkust puhkamata?

Variant 2) töötaja võib töölepingu erakorraliselt üles öelda tööandjapoolse kohustuse olulise rikkumise tõttu. Töölepingu erakorraline ülesütlemine töötaja poolt ei nõua 30-ne päevast etteteatamist.
Töötaja võib töölepingu üles öelda üksnes mõistliku aja jooksul pärast seda, kui ta ülesütlemise aluseks olnud asjaolust teada sai või pidi teada saama (TLS § 91 lg 4).
Kui on tõendusmaterjali, et ettenähtud puhkust ei võimaldatud tööandja poolt, on hüvitise väljanõudmiseks võimalus pöörduda Töövaidluskomisjoni.

Õigeid ja õiglaseid valikuid!

Merike Michelson
www.metiabi.eu
info@metiabi.eu