Tööõigus


Küsimus: Millega tõestada töösuhet kui töölepingut sõlmitud ei ole?21.12.2011

Tere!
Olen asutuses töötanud pea 3 kuud, kirjalikku töölepingut minuga sõlmitud ei ole. Küsimise peale vastab juhataja - tegelen sellega. Ainus dokumendi moodi paber, mis anti, oli see, mis kinnitas, kes maksab minu eest sotsiaalmaksu. Ka ei saa ma palgapäeval palgalehte, neil ei olevat see kombeks. Palk tuleb õnneks pangaarvele.
Kui tekib nüüd mingi segadus tööandja või minu poolelt, kuidas on võimalik tõestada tema või minu õigusi ja kohustusi?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Töösuhte tõendamisel võtavad nii kohus kui töövaidluskomisjon arvesse ka muid tõendeid peale töölepingu, nt töötasu ülekanded Teie arvele ja Teie küsimuses mainitud sotsiaalmaksu paber. Töölepingu osapoolte õigused ja kohustused suulise lepingu korral määratakse vaikimisi töölepinguseaduses sätestatud eelduste alusel - nt 40 tunnine töönädal, tähtajatu TL, jne.
Soovides Teile lõpuks kirjaliku töölepingu sõlmimist:

Tiit Kruusale
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu