Tööõigus


Küsimus: Kas tööandja tohib minu nõusolekuta töötasust kinni pidada?29.12.2011

Tere,
seadusega ettenähtult peetakse palgalt kinni tulumaks, töötuskindlustusmaks, kogumispension, kui mul on lisaks kinnipidamine ettevõtte kasuks, mis iga kuu muutub. Kas firmal on õigus omavoliliselt palgalt veel midagi kinni pidada minuga kooskõlastamata? Töölepingus selle kohta samuti ei ole midagi ja kohtutäiturite nõudeid mu vastu ka ei ole.
Ette tänades

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Ilma Teie kirjaliku nõusolekuta ei ole tööandjal õigust kinni pidada muud, kui seadusega ettenähtud maksukohustus ja tööandja poolt ettemakstud kasutamata jäänud avanss (nt lähetuskulud, materjalide ostmiseks antud, kuid kasutamata jäänud raha jne). Kõik muud kinnipidamised, kui selle kohta puudub Teie kirjalik nõusolek, on tühised ja Teil on õigus see tagasi nõuda.
Õigluse võitu soovides:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu