Tööõigus


Küsimus: Kas hooajatöölisel on õigust puhkuseraha saada?23.12.2011

Tere,
olen lepinguline hooajatööline, algus 4. juuli 2011 ja 4. jaanuaril 2012 saab kuus kuud oldud hooajatööline. Ei tea, kas lastakse enam olla või lõpetatakse hooajatöö leping ära. Kas on õigust puhkust ja puhkuseraha saada?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Teie küsimusest ei selgu, millise lepinguga on tegu?
Käsunduslepingu või töövõtulepingu alusel töötajal ei ole õigust põhipuhkusele ja puhkusetasule (VÕS 35 peatükk).
Kui olete tööle vormistatud töölepingu alusel, siis olenemata sellest, kas see on tähtajatu või tähtajaline, tekib Teil õigus puhkusele 28 kalendripäeva ulatuses aastas (TLS §54).

Jätkuvat tööd soovides:

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu