Tööõigus


Küsimus: Kas puhkus peab algama ilmtingimata esmaspäeval?29.12.2011

Tere!
Meie asutuses tekkis probleem sellises küsimuses, et puhkus PEAB algama esmaspäevaga. Kui soovisin teada vastavat seaduse punkti, ei suutnud otsene ülemus mu küsimusele vastata. Oleksin tänulik, kui annaksite oma kommentaari antud küsimuses. Samuti üritati mulle selgeks teha, et puhkuse sellist andmist reguleerib asutuse sisekorra eeskiri ja kollektiivleping.

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Seaduses sellist sätet ei ole, et puhkus peab algama esmaspäeval. Küll aga annab TLS § 68 lg 4 tööandjale õiguse keelduda lühema kui 7-päevase puhkuse andmisest. Kuna meil antakse puhkust kalendripäevades, siis selle seadusesätte eesmärk on vältida võimalust puhkust kunstlikult pikendada, võttes välja puhkuse E-R ja järgmisel nädalal jällegi E-R.
Puhkuse ajakava koostab tööandja töökorralduse huvidest lähtuvalt, arvestades võimalusel töötajate soove.
Kuna tegemist on seaduse järgselt ühepoolselt (tööandjapoolselt) määratava töökorraldusega, siis tegelikult on tööandjal õigus viidata sisekorra reeglitele. Kui otstarbekas selline puhkuse andmise kord on, ei ole minu kui kõrvalseisja pädevuses hinnata.
Soovides ilusat aastavahetust:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu