Tööõigus


Küsimus: Kas ka graafiku alusel töötades on pühade eelne tööpäeva lühem?23.12.2011

Töötan summeeritud tööajaga ja graafiku alusel (üks pikk, üks lühike nädal s.o. üks nädal töötan ainult kolmapäeval ja neljapäeval ning teisel nädalal on ainult kolmapäev ja neljapäev vabad), tööpäeva pikkus on 11 tundi. Kas ka mul on õigust saada enne pühi 3 tundi lühemat tööpäeva? Sel aastal on näiteks graafikus nii, et olen tööl 23,24 ja 25 detsember.

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Nende töötajate tööpäeva, kelle jaoks riigipüha eelne päev tööajakava kohaselt on tööpäev, peab tööandja lühendama kolme tunni võrra. Kui nende töötajate tööpäeva pole võimalik lühendada, siis võivad tekkida töötajatel tööaja arvestusperioodi lõpuks ületunnid, mis tuleb töölepingu seaduse § 44 lg 6 kohaselt hüvitada vaba ajaga ületunnitöö ajaga võrdses ulatuses, kui ei ole kokku lepitud ületunnitöö hüvitamist rahas.
Ületunnitöö hüvitamise korral rahas maksab tööandja vastavalt töölepingu seadusele töötajale 1,5-kordset töötasu.

Õiglast tööaega ning toredaid pühi!


Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu