Tööõigus


Küsimus: Kas tööandjal on õigus puhkuse andmisest keelduda?29.12.2011

Tere. Olen töötanud 2011. aastal 6 kuud. Sooviksin võtta välja 2 nädalat puhkust veebruari teisel poolel. See puhkus on 2011. aasta eest, mis on siis kasutamata. Avaldust veel esitanud ei ole, küll aga olen tööandale teada andnud, et soovin puhkust veebruaris. Nüüd aga on vaikselt kuulda sellist teemat, et tööandja kavatseb keelduda minu puhkuseavalduse rahuldamisest. Ütleb, et tal on selleks õigus, kui keeldumine on põhjendatud. Põhjuseks siis see, et pole asendajat. Kas tööandjal on õigus keelduda puhkuse võimaldamisest? Ja millised on minu õigused? Ka minu puhkusesoov on põhjendatud (tervislikel põhjustel). Millal oleks viimane aeg esitada avaldus?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Töölepinguseaduse § 69 reguleerib nii puhkuse ajakava kui ka ajakavas märkimata puhkuse andmist töötajale.
Põhipuhkuse aja määrab tööandja, arvestades töötajate soove, mis on mõistlikult ühitatavad tööandja ettevõtte huvidega.

Puhkuste ajakavasse märkimata puhkuse kasutamisest peab töötaja tööandjale ette teatama 14 kalendripäeva kirjalikus taasesitamist võimaldavas vormis.

Õigus nõuda põhipuhkust sobival ajal on:
1) naisel vahetult enne ja pärast rasedus- ja sünnituspuhkust või vahetult pärast lapsehoolduspuhkust;
2) mehel vahetult pärast lapsehoolduspuhkust või naise rasedus- ja sünnituspuhkuse ajal;
3) vanemal, kes kasvatab kuni seitsmeaastast last;
4) vanemal, kes kasvatab seitsme- kuni kümneaastast last, – lapse koolivaheajal;
5) koolikohustuslikul alaealisel – koolivaheajal.

Meeldivat aastavahetust ning kosutavat puhkust uuel aastal!

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu