Tööõigus


Küsimus: Töötasu iga-aastane korrigeerimine, minu palka ühel aastal ei tõstetud, millised õigused mul on?02.01.2012

Olin lapsehoolduspuhkusel 25.11.2007-01.02.2009. Töölepingus on mul säte, et igal aastal korrigeeritakse veebruaris töötaja palka vastavalt tarbijahinna indeksile. Teistel töötajatel tõusis selle alusel alates 02.2008. töötasu. Minu töötasu ei suurendatud. Suurendati ainult 2009.a. töötasu, kui tulin tööle tagasi sama määraga, kui teistel vastavalt 02.2009.a. tarbijahinna indeksile. Seega jäi minul üks palgatõus vahele. Kas see oli õige? Tööandja väitis, et kuna minu leping oli peatatud, ei pea minu palk tõusma.
Kui oleks siiski pidanud ka minu töötasu korrigeerima, millised on minu õigused praegu?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Jah, oli küll õige. Kuna viibisite lapsehoolduspuhkusel, oli töösuhe sellel perioodil peatataud ehk piltlikult öeldes Teie ja tööandja vahel "külmutatud". Seepärast ei olnud tööandjal ka õigust mingeid muudatusi Teie töölepingu tingimustesse sisse viia, isegi kui need oleks olnud töötajale positiivsed.
Tööle naasenud, hakkasid Teie jaoks taas kehtima reeglid, mis enne lapsehoolduspuhkusele minemist olid töölepingusse sisse kirjutatud.
Isegi, kui seda sätet Teie töölepingus ei oleks, peaks tööandja võrdse kohtlemise põhimõttest lähtuvalt tõstma Teie töötasu, kui ettevõttes on toimunud üldine töötasu tõstmine.

Jätkuvat ning meeldivat töösuhet.

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu