Tööõigus


Küsimus: Tööandja ja töötaja suhe pankroti korral02.03.2011

Firma, kus ma töötan, kuulutas välja pankroti. Terve veebruari olen ma seal töötanud, kuid tööandja ütleb, et märtsikuus ma palka ei saa, sest tal ei ole selleks raha. Kuidas ma oma väljateenitud raha kätte saan? Kuidas edasi toimida?

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere!
Seoses pankroti väljakuulutamisega on tööandjal õigus tööleping erakorraliselt üles öelda (TLS § 89 lg2 p2).
Töötukassa kaudu on võimalik taotleda tööandja maksejõuetuse hüvitist, kuid seda saab taotleda pärast tööandja maksejõuetuks tunnistamist kohtu poolt.
Võtke ühendust ettevõtte pankrotihalduriga, kes on kohustatud tegema avalduse töötukassale.
Nimetatud hüvitise eesmärgiks on hüvitada töötajale tööandja maksejõuetuse (pankrot või pankrotimenetluse raugemine) tõttu saamata jäänud töötasu, puhkusetasu ja töölepingu ülesütlemisel saamata jäänud hüvitised, mis on ette nähtud töölepingu seaduses (TKS §19-§22).
Töötukassa maksab töötajatele firma maksejõuetuse hüvitist. Seega on kogu selle protsessi võtmeisik pankrotihaldur.

Edu soovides,
Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu