Tööõigus


Küsimus: Olen dekreedis, kuid ettevõte on pankrotis, kellele pean lapsehoolduspuhkuse avalduse esitama?06.01.2012

Tere,
Olen dekreedis alates 13.10.2010 kuni 31.03.2012 kuid firma on pankrotis ja keegi pole seda mulle teavitanud vaid leidsin internetist. 01.04.2012 peaksin ma jääma lapsehoolduspuhkusele, kui firma on pankrotis, siis kellele ma selle avalduse teen ja kuidas ma pean toimima? Ette tänades!

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere.

Eesti Töötukassa kaudu on võimalik taotleda tööandja maksejõuetuse hüvitist ja seda pärast tööandja maksejõuetuks tunnistamist kohtu poolt. Seetõttu tuleb Teil ühendust võtta ettevõtte pankrotihalduriga, kes on kohustatud tegema avalduse Eesti Töötukassale.
Nimetatud hüvitise eesmärk on töötajale hüvitada tööandja maksejõuetuse (pankrot või pankrotimenetluse raugemine) tõttu saamata jäänud töötasu, puhkusetasu ja töölepingu ülesütlemisel saamata jäänud hüvitised, mis on ette nähtud töölepingu seaduses (TKS §19-§22).

Järgmiseks sammuks on kindlasti töötuks vormistamine Eesti Töötukassas.
Niisiis on kogu selle protsessi võtmeisik hetkel pankrotihaldur.

Edu ja õnnestumisi!

Merike Michelson

www.metiabi.eu
info@metiabi.eu