Tööõigus


Küsimus: Lapsehoolduspuhkuse ajal on töö ümber korraldatud, kas mind siis koondatakse?07.01.2012

Tere.
Viibin hetkel lapsehoolduspuhkusel. Laps saab kolmeaastaseks novembris. Tööandja võttis minuga ühendust ja uuris, millal kavatsen tööle tulla. Samas teavitas ta sõbralikult ka, et minu ametikoht on ümberorganiseeritud ja täpselt samasugust ametikohta samaväärse palgaga pakkuda ei ole, kuid ametikoha nimetus ei ole muutunud. Millised on minu võimalused? Kui uued tingimused mulle vastuvõetavad ei ole, kas siis on võimalik mind töölt vallandada? Kas sellisel juhul on mul õigus hiljem töötuskindlustusele või mõnele muule hüvitisele? Ja kas samad reeglid kehtiksid ka siis, kui ma novembris nt lapseootel oleks?
Ette tänades!

Vastus: Merike Michelson, info- ja personalitöö, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
Teil on LHP-lt naastes õigus tööle töölepingus kokkulepitud tingimustel (tööülesanded, töötasu jne), sest töölepingut ühepoolselt muuta ei saa. Kui tööandjal ei ole Teile kokkulepitud tingimustel tööd pakkuda, siis tekib koondamissituatsioon. Tööandjal on kohustus (võimaluse korral) pakkuda Teile teist tööd, teise töö puudumisel või Teiepoolse keeldumise korral tuleb Teid ära koondada, millega kaasneb tööandjapoolne hüvitis ühe kuu töötasu ulatuses. Lisaks on Teil õigus Töötukassa poolsele hüvitisele ja toetusele, kuid neid tingimusi soovitan küsida siinsamas portaalis "Töötuskindlustuse" teema all selle ala professionaali käest, lisades küsimusele täpsustavad andmed oma tööstaaži suhtes.
Rasedaga töölepingut koondamise tõttu üldjuhul lõpetada ei tohi (TLS § 93).
Soovides kindlust tuleviku suhtes:

Merike Michelson
www.metiabi.eu
info@metiabi.eu