Tööõigus


Küsimus: Olen töötanud 3 kuud katseajaga, nüüd lõpetatakse leping ja võetakse uued töötajad, kas mul on ka mingeid õigusi?15.01.2012

Tere. Olen selles firmas töötanud ligi 3 kuud ja nüüd räägitakse, et jaanuari lõpust lõpetatakse kahel inimesel selles firmas töölepingud, kuna meid, müüjaid, on liiga palju. Samas tahetakse võtta 2 uut müüjat asemele miinimumpalgaga. Meid, katseajaga müüjaid, on 3, niisiis kahel lõpetatakse töölepingud, aga kas meil on mingeid õigusi?

Vastus: Tiit Kruusalu, juhatuse liige, METI personaliabi OÜ, www.metiabi.eu; www.facebook.com/METIabi

Tere,
1. TLS § 86 lg 4: Tööandja ei või töölepingut üles öelda põhjusel, mis on vastuolus katseaja eesmärgiga.
2. TLS § 95 lg 1: Töölepingu võib üles öelda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ülesütlemisavaldusega.
3. TLS § 95 lg 2: Tööandja peab ülesütlemist põhjendama.
4. § 96. Ülesütlemisest etteteatamine katseaja eesmärgi mittetäitmise tõttu:
Töölepingu võib katseajal üles öelda vähemalt 15-kalendripäevase etteteatamistähtajaga.

Siit järeldub, et tööandja peab olema Teile arusaadavalt määratlenud katseaja eesmärgi, andma Teile tagasisidet, kui Teie töösooritus ei vasta tööandja ootustele, kui see tulemusi ei anna, siis on tööandjal õigus TL üles öelda, põhjendades kirjalikult, kuidas on töötaja jätnud täitmata katseaja eesmärgi.
Soovides ÕIGUSE ja ÕIGLUSE võitu:

Tiit Kruusalu
tiit@metiabi.eu
www.metiabi.eu